Datum: 20. februarja 2018

Ura: 20:00-21:00

Študentska maša

Prvi postni teden je. Pri maši sodelujejo študentje iz Jadra.

Mašuje p. Marjan Čuk, frančiškan.