Subvencija

Študenti lahko uveljavljajo subvencijo za bivanje s strani Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport. Študentom je subvencija podeljena na podlagi odločbe o napotitvi in glede na vrstni red, ki ga septembra objavi Uprava ŠD Univerze na Primorskem.

Študent lahko uveljavlja le eno od možnosti: dodatek za bivanje k štipendiji ali subvencijo za bivanje. Subvencija za študijsko leto 2017/2018 znaša 32 € na mesec.