Za vpis moraš izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imaš status študenta
  • sprejemaš poslanstvo in pravila Študentskega centra Jadro

Pri sprejemanju se upoštevajo naslednja merila:

  • socialni položaj;
  • oddaljenost kraja bivanja od kraja študija;
  • šolski uspeh v srednji šoli oz. na fakulteti;
  • sodelovanje v prostovoljnih socialnih dejavnostih, tako v Cerkvi kot civilnih ustanovah (priloži priporočilo ali potrdilo o tem)
  • sodelovanje v drugih prostovoljnih dejavnostih (kulturnih, umetniških, športnih); priložiš potrdilo o teh dejavnostih
  • datum oddane prošnje.