Študentje, ki že bivate v domu, prošnjo za podaljšanje oddate do 15. junija in ste do konca junija obveščeni o odločitvi komisije. V prošnji za podaljšanje navedeš

  1. ime in priimek
  2. naslov stalnega bivališča in elektronski naslov
  3. če za prihodnje leto nameravaš oddati vlogo za subvencijo ali za dodatek za bivanje k štipendiji
  4. koliko časa bivaš v ŠD Jadro
  5. v čem si v preteklem letu napredoval (na različnih področjih)
  6. kje si se aktivno udejstvoval znotraj študentskega centra (ŠD Jadro in ŠD Sidro)
  7. razloge za podaljšanje bivanja